Współpraca z Tarmas Info

Naszym klientom proponujemy dwa modele współpracy. Pierwszy - podstawowy - to spotkania umawiane telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Prosimy jedynie o krótkie opisanie problemu i umawiamy się na dogodny termin wykonania usługi.

Koszt usług wyliczany jest na podstawie stawki godzinowej. Każdorazowo po zakończeniu prac spisywany jest protokół będący podstawą do wystawienia przelewowej faktury VAT z trzydniowym terminem płatności.

Umowa serwisowa

Drugą formą współpracy, preferowaną przez firmy wymagające stałej opieki informatycznej, jest umowa serwisowa. Płacąc określoną stawkę miesięczną nasz kontrahent zyskuje szereg korzyści:

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością ich rozwiązania bez podania przyczyny przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Bezpłatny dojazd

Wszystkim naszym klientom oferujemy bezpłatny dojazd w granicach administracyjnych gmin Białystok, Wasilków, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Choroszcz i Dobrzyniewo Duże.